top of page

De vereniging

De club van motorkameraden

Eigenlijk de beste omschrijving voor een club van motorrijders die MC Motorass. heet. Een club die mensen uit de assurantiebranche, die allemaal het motorrijden tot een heerlijke hobby of tijdverdrijf hebben gemaakt, samenbrengt. Gezelligheid en ontzettend veel plezier maken, kenmerkt ze allemaal, dat ze verzekeringsmensen zijn, is maar bijzaak. We praten weinig over verzekeringen en dat vinden we prima.

De club is ontstaan op 6 oktober 1995. Een groot stel enthousiastelingen kwam op die najaarsdag bij elkaar en deden de oprichting. Sinds die eerste moeilijke maanden van het inrichten van de club en het voor het eerst uitzetten van een rit, een klus die voor bijna iedereen nieuw was, is er veel gebeurd.

MC Motorass. is een officiële vereniging, De statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement kan je ook op deze site vinden. De kosten zijn minimaal. Het lidmaatschap bedraagt € 37,50 per jaar en wordt onder meer gebruikt voor bankkosten, kosten website, kosten vergaderingen en evenementen.

 

De vereniging werkt met een reglement georganiseerde dagritten en -activiteiten en meerdaagse ritten en evenementen. Hierin treft de deelnemer afspraken en regels aan met betrekking tot het deelnemen aan georganiseerde dagritten en -activiteiten en meerdaagse ritten en evenementen van MC Motorass.

 

Het bestuur van de vereniging MC Motorass. neemt de privacy van haar leden heel serieus en heeft daarom een privacy verklaring gemaakt die zij ter beschikking heeft gesteld aan haar leden. Deze wordt jaarlijks aan de leden verstuurd en is ook door de leden opvraagbaar door een mail te sturen naar voorzitter.mcmotorass@outlook.com.

Wil je lid worden van deze vereniging?
Stuur dan een mail naar:

voorzitter.mcmotorass@outlook.com met onderwerp: lid worden en je ontvangt spoedig bericht.

bottom of page