top of page

Info rijden in groepen


Hoe gedragen we ons onderweg tijdens een rit in groepsverband?


Verkeersdeelnemers behoren zich in binnen- en buitenland aan de daar geldende wetgeving te houden en dat geldt vanzelfsprekend ook voor de leden en introducés van MC Motorass. De leden en introducés zijn bekend met het feit, dat deelname aan toertochten en/of andere activiteiten van MC Motorass. voor eigen rekening en risico van de deelnemer is. Noch de organisatie noch het bestuur is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, ontstaan door of tijdens deelname.


Motorrijden wordt meestal vertaald in een groot gevoel van vrijheid. Soepel spelen met evenwicht, motor en grip over bochtige wegen. Om dit unieke gevoel bij het rijden in groepsverband te behouden (met respect voor elkaars verschillende rijstijlen) hebben we een aantal gedragsadviezen samengesteld om veilig in een groep te kunnen toeren.
1. De voorrijder is degene die de richting aangeeft en niet meer dan dat.
2. Rijders met minder ervaring rijden zoveel mogelijk direct achter de eerste rijder.
3. Houd echter altijd afstand. Kruip niet in de dode hoek van je voorganger maar hanteer de 2 seconden regel tussen jou en je directe voorganger.
4. Rijd ook niet te ver van je voorganger. Hierdoor blijft het voor de voorrijder overzichtelijk.
5. Volg je voorganger niet blindelings. Iedere rijder is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar rijgedrag.
6. Mis je degene, die achter je rijdt, bij een afslag, wacht dan bij deze afslag tot hij/zij weer in zicht is.
7. Geef inhalende voertuigen de ruimte, laat ze ertussen en voorkom hiermee gevaarlijke situaties.
8. In de groep wordt onderling niet ingehaald.
9. Rijd daar waar mogelijk in zogenaamde baksteenformatie.
10. Rijd niet boven je kunnen maar rijd je eigen tempo.
11. Gebruik vooral je gezond verstand.


Overige informatie:


Algemeen
• In principe rij je individueel. Een routebestand wordt beschikbaar gesteld.
• Een eventuele indeling in groepen gebeurt op basis van soort motor, rijstijl en rijervaring, zodat iedereen op een verantwoorde manier kan motorrijden in zijn of haar eigen tempo.
• Omdat er inmiddels veel navigatierijders zijn, kunnen we in kleine groepen rijden. Ideaal is een groepje van 3 motoren omdat de voorrijder zijn groep in één oogopslag in de spiegel kan overzien. Bij een ongeval kan er 1 persoon bij het ongeval blijven en 1 persoon kan eventueel hulp gaan halen, mocht dit telefonisch niet kunnen.
• Het blijft echter mogelijk om met een grotere groep te rijden.
• Het verzoek is om bij de start altijd met een volle tank benzine te vertrekken.

Dagritten

Omdat het wel of niet deelnemen aan dagritten tot de laatste minuut vrij is, is het niet mogelijk van tevoren groepen samen te stellen en zal dat op het moment van vertrek bekeken worden. Daarbij is het streven ook kleinere groepen te formeren.


Buitenlandweekenden
1. In principe rij je individueel. Een routebestand wordt beschikbaar gesteld.
2. Wil je met meerdere motorrijders rijden, neem dan contact met elkaar op en stuur een mail met gezamenlijk akkoord naar buitenlandweekend.mcmotorass@outlook.com.
3. Bij geen voorafgaande wederzijdse afspraak tussen motorrijders met bijbehorende kennisgeving per mail aan de organisatie beslist de organisatie. Heb je dus niet gereageerd dan kan je bij meerdere motorrijders worden ingedeeld.
4. Deze eventuele indeling gebeurt zo veel mogelijk op basis van soort motor, rijstijl en rijervaring, zodat iedereen op een verantwoorde manier kan motorrijden in zijn of haar eigen tempo. Hierbij wordt de verenigingsgedachte hoog gehouden.
5. Deze indeling wordt ongeveer één maand voor vertrekdatum medegedeeld.
6. Iedereen rijdt echter individueel zodat een eventuele voorrijder niet aansprakelijk gesteld kan worden.
7. Door de inschrijving aan het buitenlandweekend verklaart de deelnemer zich met bovenstaande akkoord.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het rijden in groepen in Duitsland.
In Duitsland gelden bijzondere bepalingen voor het rijden in groepsverband, waarbij de voorrijder van de groep verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gehele groep. Dit betekent dat, mocht een van de groepsleden iets overkomen, de voorrijder juridisch aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Dit is een forse bepaling met mogelijk grote consequenties voor de betreffende voorrijder.

 

De organisatie is er zich terdege van bewust dat de voorrijder een belangrijke taak heeft. Om deze reden zijn alle voorrijders van de vereniging dan ook ervaren motorrijders. Ze zorgen ervoor dat de groep bij elkaar blijft en dat de deelnemers op een juist tempo de route veilig en met plezier kunnen rijden. Maar: iedereen die meegaat met onze ritten is en blijft altijd verantwoordelijk voor zijn of haar eigen veiligheid! Daarom: Ga niet blind achter je voorganger aan, maar neem je eigen beslissingen. Indien je het niet veilig acht de route te voltooien of als je een bepaalde verkeerssituatie anders wilt oplossen dan je voorganger, dan heb jij de vrije keuze om dit te doen. De organisatie verplicht je tot niets. We vragen je om met gezond verstand aan onze routes deel te nemen.


Bovenstaande tekst lijkt misschien overdreven, maar de Duitse wetgeving (zie hierboven) dwingt de organisatie jullie hierop te attenderen. De organisatie doet dit bewust om de deelnemers en voorrijders te beschermen.

 

bottom of page