Bestuur

 • Ron van Alphen
  voorzitter & coördinator buitenlandweekenden & secretaris a.i.

       voorzitter.mcmotorass@outlook.com 

       aftredend in 2025

 • Ferd Beukers
  penningmeester
  aftredend in 2025

 • Vacant
  secretaris

 • Vacant
  algemeen bestuurslid

 • Vacant
  algemeen bestuurslid